Esta Gård Ekonomi AB hjälper dig förvalta kapitalet, såväl det ekonomiska och som det humana
- det har vi gjort sedan 1987.

VÅRA TJÄNSTER

Redovisning:
Vi tar hand om allt från kvitton till skattedeklarationen. Tillsammans kommer vi överens om nivån för uppdraget. Du får en fast handläggare med flerårig vana och bred erfarenhet. Detta borgar för kostnadseffektiv och kompetent hantering och god service.

Bokslut:
Vi sammanställer såväl period- som årsbokslut. En gemensam förberedande bokslutsgenomgång under verksamhetsårets sista kvartal stakar ut möjligheter och önskemål för årets resultat och skattekonsekvens såväl för företagaren, som för företaget. Kontinuerlig uppdatering av lagar och regler samt ett gott samarbete med ett flertal revisorer och skattekonsulter säkerställer högsta kvalité.

Deklarationer:
Som en osviklig följeslagare följer alltid deklarationen på bokslutet. Självklart hjälper vi till med detta. Även här månar vi om att alltid ha tagit del av aktuella lagar och regler samt relevanta prejudikat inom området. Regelbundna genomgångar med Skatteverket säkerställer kvalitén på deklarationen och dess innehåll. Vi gör många deklarationer årligen och du bestämmer själv i vilken omfattning du vill ha vår hjälp.

Lönehantering:
Flera av våra kunder har valt att ha Esta Gård Ekonomi som "lönetant". Vi har breda kunskaper inom området och ytterligare en stor fördel att vi då har tillgång till information om löneunderlagen mm i resultatplaneringen respektive skattekostnadsberäkningen.

Rådgivning/bollplank:
Ibland händer det att företaget utvecklas på ett sådant sätt så man behöver få lite tips och råd hur man ska gå vidare, vad man ska tänka på och prioritera. Esta Gård Ekonomi har en stor kunskapsbank att leta i. Vi har också många års erfarenhet i att "guida" egenföretagare på den mycket speciella resan - att vara just egenföretagare. I specifika frågor har vi även ett stort nätverk av samarbetspartners att lotsa dig vidare i.

Chefsstöd:
När man växer och får anställda är man inte alltid beredd på de ökade kraven det för med sig. Man kan behöva se över både rutiner och kommunikationsstrukturerna i företaget. Det kan vara bra att fundera över detta i förebyggande syfte och på det sättet förhindra uppkomsten av onödiga konflikter. Vi kan hjälpa till även med detta.
Om konflikten redan är ett faktum kan vi erbjuda kartläggning av denna och ett åtgärdsprogram alternativt vidarelotsning till någon av våra samarbetspartners.

Samtalsstöd:
Vi kan även erbjuda professionella utvecklingssamtal inklusive en kortare samtalsutbildning till chefen. Ta vara på era medarbetare - de har många gånger svaret på företagets behov för framtida framgång.

Utbildning:
Vi arrangerar utbildningar vid behov, individuella eller i grupp inom områdena ekonomi, organisation och personal.